دکتر اسماعیل آین

نام و نام خانوادگی

اسماعیل آین

مدرک تحصیلی

دکتری

درجه علمی

دانشیار

بخش مربوطه

گروه مامایی و طیور

ایمیل

e.ayen@urmia.ac.ir

آدرس سایت

http://facultystaff.urmia.ac.ir/
e.ayen


 آخرین بروز رسانی : شنبه ، 29 تیر 1398