آيت الله خليل قبله ای خويی

آيت الله خليل قبله ای خويی

عضو هيأت امناء

متولد اول مرداد سال 1304 خوی

شاگرد آيات عظام مرحوم آيت الله العظمی خويی و سيد عبدالهادی شيرازی و سيد محسن حکيم در نجف

شاگرد آيات عظام مرحوم آيت الله العظمی شريعتمداری و آيت الله العظمی گلپايگانی و امام خمينی (ره) در قم

استاد حوزه و دانشگاه در فقه و اصول

تأليفات:

علی عليه السلام و نامه هايش – جلد اول (1354)

علی عليه السلام و نامه هايش – جلد دوم (1355)

قواعد فقه (1): بخش جزا (1380)

ارث (1391) . چاپ دوم

آيات الاحکام: حقوق مدنی و جزايی (1385) . چاپ يازدهم

علم اصول در فقه و قوانين موضوعه (1386) . چاپ سوم

مسائل مستحدثه . چاپ دوم

ترجمه و تحقيق مبانی تکملة المنهاج . جلد اول قصاص . چاپ دوم

قواعد فقه (2) . بخش جزا (1392) . چاپ دوم

تأليفات در دست چاپ:

مبانی تحرير الوسيله در 2 جلد

ترجمه و تحقيق جلد دوم مبانی تکملة المنهاج


 آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 18 خرداد 1394