دکتر شهریار حسن زاده
 
نام و نام خانوادگی : شهریار حسن زاده
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: sha_hasanzadeh@yahoo.com
 

 آخرین بروز رسانی : شنبه ، 29 تیر 1398