برنامه راهبردی موسسه

      موسسه آموزش عالی علامه خویی كه برخاسته از انقلاب شكوهمند اسلامی است، به عنوان یك موسسه پیشرو در آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه و برنامه راهبردی خود طرح جامع10 ساله خود را در 7 دانشکده ( مديريت، هنر، فنی و مهندسی، حسابداری، علوم اقتصادی، علوم ارتباطات اجتماعی، شيمی ) برنامه ريزی کرده است، این طرح تحت عنوان برنامه ريزی کالبدی مؤسسه تا افق 1400 توسط هيأت مؤسس تهيه و تدوين گرديده و برای تأييد نهايی به دفتر گسترش و برنامه ريزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارسال شده. اين مؤسسه ضمن رعايت كليه ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري سعي در استفاده از امكانات و منابع بالقوه منطقه اي دارد تا ضمن آموزش نيروهاي كارآمد، مستعد و خلاق در بهره برداري اصولي و پايدار از اين منابع خدادادي بتواند با تحقيقات و بررسي‎هاي جامع در طي ساليان متمادي زمينه هاي حفظ و نگهداري و استفاده بهينه از اين منابع را ايجاد نمايد.

اينک با توكل بر فضل و عنايت ايزد منان اميد داريم با فراهم شدن زمينه های پذيرش دانشجو و ادامه فعاليت مؤسسه آموزش عالی غيردولتی – غيرانتفاعی علامه خويی (ره) بتوانيم در جهت رشد و اعتلاي برنامه هاي فرهنگي ، آموزشي و پژوهشي كشور جمهوري اسلامي سهمي را داشته باشيم و بتوانیم آرمانهای زیر را تحقق ببخشیم.

 • مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و افزیش سهم تولیدات علمی و توسعه علوم انسانی با تأكید بر مبانی اسلامی و نیازهای ملّی و فناوری‌های نوین و كاربرد‌ی كردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده با مراکز علمی، منطقه ی و بین المللی.
 • تلاش در جهت تحقق فرهنگ اسلامی از طریق تقویت و تعمیق بینش دینی و گسترش فضایل اخلاقی و افزیش مشارکت هی اجتماعی و اشاعه روحیة ایثار و امید به آینده بر پایة تعالیم قرآن، مكتب اهل بیت (ع) و ارزشها و آرمانهی انقلاب اسلامی.
 • ایجاد محیط یادگیری پویا وخلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و كارآفرینان متعهد و مومن به انقلاب اسلامی
 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای .
 • تقویت و توسعه رشته های علوم انسانی و ارتباط با حوزه های فرهنگی و اجتماعی .
 • برخورداری از نیروی انسانی مستعد، بالنده و خلاق، مؤمن، معتقد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران .
 • توسعه و ارتقاء كیفیت خدمات دانشجویی
 • بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی.
 • فراهم آوردن امكانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد
 • ارتقاء همكاری با مراكز علمی- فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
 • فراهم آوردن منابع مالی پایدار
 • تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه قرآن، مكتب اهل بیت(ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی.

 

 


 آخرین بروز رسانی : چهارشنبه ، 7 اسفند 1392