پیام ریاست

      اساتید محترم و دانشجویان موسسه آموزش عالی علامه خویی از اینکه این موُسسه را برای تدریس و یا تحصیل انتخاب نموده اید بسیار سپاسگزارم، موُسسه ای که نهالی جدید و با سابقه ای بسیار کم، اما به لطف خداوند و همکاری و همیاری اساتید محترم و اعضای محترم هیأت موُسس و کارشناسان این موُسسه و همکاران بسیار خوب و برتلاش در وزارت علوم،تحقیقات و فناوری این موُسسه با گامهایی بلند و با سرعت به سوی پیشرفت علمی میباشد .برنامه ریزی، آینده نگری یکی ازمولفه ها و کارکردهای مهم سازمانها چه درابعاد خصوصی و چه دولتی است که ازطریق آن می توانند نیازهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فنآوری، آموزشی، رفاهی، تدارکاتی، درمانی و .... را پیش بینی و درجهت تحقق آن گام بردارند. در جوامع امروزی پیش بینی آینده به سبب تاثیر دو عامل عمده اهمیت حیاتی دارند که عبارتند از :

الف- شدت گرفتن دگرگونیهای فنی، اقتصادی و اجتماعی که برنامه های بلندمدت راضروری میدانند.

ب- اعتقاد به اینکه اگر بخواهیم محصول دگرگونی را فردا دروکنیم، بذر آنرا امروز باید بنشانیم.

این دلایل یک توجیه منطقی برای موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علامه خویی است تا به آینده نگری بپردازد و به عنوان یک سازمان موثر در عرصه آموزش ملی در آینده نزدیک بدل شود.

اهداف عمده این موسسه عبارتنداز:

  • تربیت نیروهای متخصص درارتباط با نیازها.
  • ایجاد ارتباط با سایر موسسات و جوامع علمی آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور از طریق برگزاری سمینارها ،اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک جهت دستیابی هرچه بیشتر به علوم و تکنولوژی جدید.
  • همکاری نزدیک با سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور جهت برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی به صورت مشترک.
  • تلاش در جهت ایجاد قطب کیفی-علمی در حیطه فعالیت آموزشی.
  • فراهم آوردن تسهیلات لازم برای مبادله استاد و دانشجو بین دانشگاهها و مراکزعلمی معتبر داخل و خارج از کشور.

این موسسه از همان آغاز، باتوجه به توان، امکانات و سرمایه گزاری مناسب درصدد است تاآینده درخشانی ر ابرای خود رقم زند و همزمان با توسعه کمی بر مسائل کیفی نیز دقت وتوجه لازم مبذول دارد. با عنایت به فرمایشات مقام محترم وزارت که فرمودند: « تجاری سازی علم در کشور باید سیاست گذاری شود اگر علم در داخل کشور تولید شود و فرد نیز بتواند آن را به ثروت تبدیل نماید خروج افراد از کشور را نخواهیم داشت » بهرحال اینجانب و همکارانم اهتمام خود را جهت فراهم نمودن امکانات آموزشی و رفاهی بکار خواهیم گرفت تا انشاء ا... موُسسه آموزش عالی علامه خویی (ره) در زمره موُسسات آموزشی ممتاز در کشور شناخته شود.

امیدآنکه دستان پرمهر اساتید، کارگزاران و دانشجویان همواره یاری گر ما بوده و نسیم روح بخش مهرورزی، عدالت مداری و پیشرفت و بهروزی وجودمان را نوازش دهد. انشاالله

 


 آخرین بروز رسانی : چهارشنبه ، 7 اسفند 1392