کاردانی پیوسته نرم افزار

مشخصات کلی

بسمه تعالی

مقدمه

       نظر به اهداف آموزشهای علمی - کاربردی که در آن به گسترش و اعتلای دانش و پژوهش کشور، ارتقاء شاخصهای کمی و کیفی و حفظ مسئولیت اجتماعی آموزشهای کاربردی و همچنین فراهم سازی زیر بنای مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی توجه ویژه ای مبذول گردیده است،برنامه دوره دو ساله کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر بر اساس نیاز کشور با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری هایی که در این صنعت صورت پذیرفته تهیه و تدوین شده است

تعریف و هدف:

       هدف از این برنامه تربیت کاردان فنی در رشته نرم افزار کامپیوتر است که در ادامه دوره سه ساله فنی و حرفه ای رشته کامپیوتر تهیه شده و با استفاده از آموخته های تئوری و علمی بتواند در زمینه مشاغل مربوطه با توانائیها و مهارتهای علمی و علمی مشخص از عهده وظایف محوله برآمده و آنرا با کیفیت مطلوبی اجرا نماید.لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است

ضرورت و اهمیت:

       امروز علم نرم افزار کامپیوتر به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت بدون آن که زبانهای ناشی از سرمایه گذاری عظیم در این زمینه و عدم تحقیق اهداف مورد نظر را باید تحمل نمود به عبارت دیگر فعالیتهای مربوطه به نوشتن و اجرای برنامه ها و استفاده نرم افزارهای مختلف و پشتیبانی اطلاعات و راه اندازی شبکه و... در سایه نیروی انسانی متخصص در این زمینه فراهم می گردد.

نقش و توانایی:

مشاغل قابل احراز:

طول دوره و شکل نظام:

مطابق با نظام آموزشهای علمی- کاربردی طول دوره کاردانی 2 سال است که دروس علمی و نظری آن بصورت واحد ارائه میگردد.به طوری که هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت درسی ، هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت و هر واحد کار آموزی معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.

آزمایشگاه ها و کارگاههای یک واحد را می توان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت.طول هر ترم 16 هفته ، معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد.

 

دانلود ترمهای تحصیلی دانلود ترم بندی
سرفصل ترم بندی

 


 آخرین بروز رسانی : پنجشنبه ، 6 دی 1397