ریاست

دکتر سجاد افشاری

Dr. Sajad Afshari

دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان

PHD in TEFL from the University of Isfahan

سر‍پرست آموزش عالی علامه خوئی


 آخرین بروز رسانی : سه شنبه ، 24 خرداد 1401