تقویم آموزشی

تقويم آموزشی مؤسسه آموزش عالی علامه خوئی

ترم اول سال تحصيلی 95 – 94

انتخاب واحد دانشجویان در حال تحصیل

انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان جدید

شروع نیمسال

پایانن نیمسال

شروع امتحانات

14 شهریور لغایت 21 شهریور

21 شهریور لغایت 26شهریور

28 شهریور

17 دی ماه

19 دی ماه لغایت 4 بهمن

 

تقويم آموزشی مؤسسه آموزش عالی علامه خوئی

ترم دوم در سال تحصيلی 96– 95

شروع ترم

انتخاب واحد حذف و اضافه امتحانات

95/4/30 -94/11/31

95/11/30 - 94/11/11 94/12/5 - 94/12/1 95/3/30 - 95/4/1

 

تقويم آموزشی مؤسسه آموزش عالی علامه خوئی

تابستان سال تحصيلی 96– 95

شروع ترم

انتخاب واحد حذف و اضافه امتحانات

95/6/1 - 95/4/10

95/04/18 - 95/4/12

---

95/6/7 - 95/6/3

تقويم آموزشی مؤسسه آموزش عالی علامه خوئی

ترم اول سال تحصيلی 96– 95

ردیف

نوع فعالیت آموزشی

تاریخ

ملاحظات

1

ثبت نام از پذیرفته شدگان سال تحصیلی 96-95 ورودی های جدید

براساس اعلام سازمان سنجش

 

2

انتخاب واحد نیم سال اول توسط خود دانشجو به صورت اینترنتی

14/06/95 الی 21/06/95

 

3

شروع کلاسهای نیم سال اول سال تحصیلی  96-95

27/06/95

 

4

حذف اضافه نیم سال اول

03/07/95 الی 10/07/95

 

5

درخواست مرخصی تحصیلی

14/06/95 الی 01/07/95

 

6

آخرین مهلت حذف اضطراری تک درس

02/10/95

 

7

آخرین مهلت حذف ترم

16/10/95

 

8

پایان کلاسهای نیم سال اول

16/10/95

 

9

امتحانات دروس عملی نیم سال اول

11/10/95 الی 14/10/95

 

10

شروع امتحانات نیم سال اول

18/10/95

 

11

پایان امتحانات نیم سال اول

3/11/95

 

12

آخرین مهلت تحویل پروژه یا کارآموزی

20/12/95

 

 

 آخرین بروز رسانی : دوشنبه ، 8 شهریور 1395