کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری

مشخصات کلی

مقدمه

تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری یا « زبان تجارت » را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در مؤسسات مختلف مورد استفاده می باشد، بسیار پیچیده کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر میرسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفا میکند.

در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت، نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی وپیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.

تعریف و هدف

دوره کارشناسی پیوسته حسابداری یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت متخصصان و کارشناسان حسابداری و حسابرسی است. وظایف مدیریت در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی شروع و با کنترل و نظارت خاتمه پیدا میکند. برنامه ریزی و کنترل موجب می شود که منابع مالی و نیروی انسانی به طور هماهنگ در طرق سودمند در جامعه به کار افتد و حداکثر کارآیی حاصل گردد.

سیستم حسابداری نقش مؤثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات مؤسسات اقتصادی جامعه ایفا میکند. حسابداری نه تنها اطلاعاتی را که مبنای تنظیم طرحها و برنامه هاست، در اختیار مدیریت قرار می دهد بلکه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اجرای این طرحها و برنامه ها را نیز گردآوری می کند و مدیریت میتواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارآیی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید.

رشته حسابداری را بر حسب مشاغلی که فارغ التحصیلان آن در بازار کار عهده دار می شوند به سه حوزه وسیع حسابداری عمومی (حسابرسی) حسابداری خصوصی و حسابرداری دولتی تقسیم می نمایند و برای هر یک از این حوزه ها اطلاعات و معلومات مشابهی مورد نیاز است.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی پیوسته حسابداری با کار آموزی 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 نیمسال برنامه ریزی شده است. طول هر نیمسال 16 هفته فعال آموزشی می باشد. هر واحد درسی به صورت نظری 16 ساعت در طول نیمسال خواهد بود. کارآموزی عموماً در واحد های بازرگانی، تولیدی، دولتی و مؤسسات حسابرسی با نظر گروه آموزشی حسابداری در مؤسسات آموزش عالی انجام خواهد گرفت.

نقش و توانایی

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته حسابداری توانایی لازم در احراز مشاغل و ایفای نقشهای زیر را دارند:

ضرورت و اهمیت

ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی حسابداری با توجه به نکات ریز به خوبی آشکار میگردد.

 

سرفصل ترم بندی
کارشناسی پیوسته حسابداری ترم بندی
کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 97 به یعد ترم بندی

 


 آخرین بروز رسانی : پنجشنبه ، 6 دی 1397