کارشناسی ناپیوسته مهندسی ICT

مشخصات کلی

مقدمه :

با توجه به نیاز صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به توسعه در حوزه هائی نظیر مخابرات سیار دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک و دیگر زمینه های مرتبط و همینطور نیاز مبرم کشور به نیروهای متخصص در این حیطه ها که به نوعی مورد تأکید مواد 43 الی 50 قانون توسعه اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی چهارم (بویژه ماده 45 ) قرار گرفته است و نیز با عنایت به کاربرد فناوری های جدید در شبکه های ارتباطی کشور آموزشهای مربوط به نصب ، راه اندازی ، نگهداری و اپراتوری این شبکه ها (و اجزاء آنها ) اولویت خاصی در رفع نیازها در این حوزه از صنعت برخوردار می باشد . به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و ایجاد بستری مناسب برای تربیت کارشناسان توانمند دوره مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با برنامه ریزی درسی متناسب با نیازها و محدودیت شغلی تخصصی در این زمینه با مشخصات ذیل (در محدوده دوره مهندسی تکنولوژی ) تدوین گردیده است .

هدف آموزشهای مهندسی ICT

لزوم توجه به نقش اساسی و مهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش های زیر بنائی اقتصاد کشور و نیاز به این فناوری در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین پیشرفت فوق العاده سریع و گسترده سیستمهای مخابراتی و فناوریهای بکار گرفته شده و تحقیقات عمیق وسیع در بهبود این ابزارها برای ارائه خدمات بهتر ، ایجاب می نماید . تامتخصصانی تربیت گردند که از طریق دانش فنی و آشنایی علمی با فناوریهای موجود در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های تخصصی مربوطه آماده تصدی شغل یا مشاغل خاص از مجموعه مشاغل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کارشناسی باشند .

تعریف مهندسی ICT :

مهندسی ICT کارشناسی است که به منظور انجام کار در یکی از زمینه های شغلی ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت های نصب و راه اندازی تعمیر و نگهداری ، بهره برداری و مدیریت سیستم های ارتباطی کشور و فناوری اطلاعات به آن دارای بینش دانش و توانایی لازم در حد تجزیه تحلیل باشد و بتئاند طرحها و پروژه های ICT را در ابعاد مختلف اجراء و هدایت نماید .

طول دوره و ساختار آموزشها :

طول دوره مهندسی ICT(کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی) با احتساب کارآموزی در نظام واحدی به مدت 2 الی 3 سال است و کلیه دروس آن 4 الی 6 ترم برنامه ریزی خواهد شد طول هر ترم 16 هفته و هر واحد درسی به صورت نظری 16 ساعت و بصورت عملی (آزمایشگاهی 32 ساعت )و به صورت کارگاهی 48 ساعت در هر نیمسال تحصیلی است . جمع واحدهای این مقطع بدون احتساب واحدهای دروس جبرانی و کارآموزی برابر 67 واحد است که حدود 45 درصد ساعات درسی عملی و 55 درصد ساعات دروس نظری را تشکیل می دهند دوره کارآموزی متشکل از 120 ساعت کار عملی است . تعداد ده گرایش در این مقطع در نظر گرفته شده است که دانشجو به کمک استاد راهنما متناسب با علاقه و توانائی خود یکی از گرایشها را انتخاب نموده و 11 واحد با احتساب پروژه و کارآموزی در گرایش مربوطه می گذرانند . لازم است دانشجو کارآموزی و پروژه خود را متناسب با گرایش مورد نظر انتخاب نماید .

نقش و توانائی مهندسی ICT :

دوره کارشناسی ICT به منظور احراز توانائی های زیر برنامه ریزی شده است وفارغ التحصیلان این دوره مهارتها وآمادگی های زیر را بدست خواهند آورد.

 

شغل قابل احراز :

کارشناس Server  (گرایش سیستم های تحت شبکه )

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو مطابق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور می باشد

شرایط عمومی پذیرفته شدگان

با توجه به اینکه برنامه این دوره تداوم برنامه دوره کاردانی ICT است لذا ورودی های آن علی القاعده از کاردانی رشته   ICTو IT کلیه رشته های مرتبط مانند برق با کلیه گرایشها ، کالمپیوتر با دو گرایش نرم افزار و سخت افزار و نیز کاردانهای ریاضی و فیزیک در صورت داشتن شرایط پذیرش دانشجو پس از تطبیق دروس و گذراندن واحدهای جبراتی تعیین شده میتوانند دوره را ادامه دهند

طول دوره و شکل نظام:

مطابق با نظام آموزشی علمی-کاربردی طول دوره کارشناسی ناپیوسته 2 تا 3 سال است که دروسی علمی و نظری آن بصورت واحدی ارائه میگردد . بطوریکه هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت هر واحد کارگاهی 48 ساعت است و هر واحد کار آموزی معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.

آزمایشگاهها و کارگاههای یک واحد مستقل را میتوان به ترتیب 48 و 68 ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم 16 هفته معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد

 

دانلود سرفصل دروس

دانلود ترم بندی

سرفصل دروس

ترم بندی

 


 آخرین بروز رسانی : پنجشنبه ، 6 دی 1397