دکتر بخشعلی معصومی.

دکتر بخشعلی معصومی


مرتبه علمی:استاد تمام

تاريخ شروع به کار: 01/07/1368

معاون دانشگاه پيام نور مرکز خوی از تاريخ 25/09/1371 لغايت 09/02/1377

رئيس دانشگاه پيام نور مرکز تبريز از تاريخ 28/08/1383 لغايت 05/12/1385

معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقی از تاريخ 12/02/1386 لغايت 15/05/1391.

تأليف کتاب:

 • مبانی شيم یپليمر

 • آزمايشگاه شيمی پليمر

 • شيمی آلی.

 • اصول تصفيه آب.

 • حل المسائل شيمی پليمر

 •  

ترجمه کتاب:

 • شيمی آلی پيشرفته

 • مروری بر پليرهای صنعتی

مقالات و طرحای پژوهشی:

 • چاپ 40 مقاله در مجلات معتبر علمی خارجی و داخلی

 • ارائه 70 مقاله در همايش های بين المللی و ملی

 • انجام 7 طرح پژوهشی خاتمه يافته

 • ثبت دو مورد اختراع در اداره مالکيت های صنعتی.


 آخرین بروز رسانی : سه شنبه ، 20 آذر 1397