خطوط ارتباطی

 

عنوان سازمان
نام مسئول
شماره تلفن
ریاست
دکتر لطفعلی سقط فروش
36261640
قائم مقام
دکتر ناصر نصیری
36261640
معاونت آموزشی
آقای مهدی علیخانلوی اصل
36251153

مسئول آموزش

بهزاد حسین زاده
36254383

امور مالی

خانم زهرا ویشلقی
36240289

مرکز کامپیوتر و فن آوری های نوین

آقای سعید جبارزاده
36261630

حراست

آقای گلصنملو
 

نگهبانی

اقای زینالزاده
36261625
 

 


 آخرین بروز رسانی : چهارشنبه ، 13 مرداد 1395