کارشناسی ناپیوسته حسابداری

مشخصات کلی دوره

تعريف و هدف

هدف اين دوره، تربيت کارشناس علمی – کاربردی در رشته حسابداری است که بر اساس نظام آموزشهای علمی – کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ريزی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری طراحی و تدوين شده است. کارشناس علمی – کاربردی فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمينه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فراگرفته باشد.

اهميت و ضرورت دوره

از آنجا که سيستم حسابداری، نقش مؤثری در برنامه ريزی و کنترل عمليات مؤسسات اقتصادی جامعه ايفا می کند و مديريت می تواند با تجزيه و تحليل دقيق آنها، چگونگی اجرای عمليات را مورد ارزيابی قرار دهد و علل عدم کارآيی را کشف کند و در هر مورد، تصميمات مقتضی اتخاذ نمايد، تربيت کارشناسان حسابداری می تواند بسياری از کمبودها و نارسايی ها را جبران نمايد.

آینده شغلی و بازار كار :
به نظر می‌رسد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تكمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار كار دارند. فرصت‌های شغلی یك حسابدار بسیار گسترده است و از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می‌گیرد. با وجود این كه در دانشگاههای مختلف كشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تحصیل می‌كنند، اما تعداد فارغ‌التحصیلان بیكار این رشته از سایر رشته‌ها كمتر است. چون از یك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترین كارخانه‌های كشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات كاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امكان‌پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شركتها اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد.
فارغ‌التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌های متفاوت عهده‌دار انجام امور مالی گردند كه شرح آن چنین است
 
حسابداری: فارغ‌التحصیلان می‌توانند در كلیه مؤسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه‌های زیر مشغول كار شوند.

حسابداری مالیدر كلیه شركتها و مؤسسات تجاری و غیرانتفاعی.
حسابداری صنعتیدر كلیه واحدهای صنعتی و شركتهای تولیدی.
حسابداری دولتیدر كلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذی حساب
حسابداری مالیاتیدر ادارات دارایی
حسابداری : در مؤسسات بیمه .
حسابداری بانكهادر شعبه‌ها و سرپرستی بانكها .

وضعیت نیاز كشور به این رشته در حال حاضر:
آموزش حسابداران و شركت مؤثر آنها در فراهم‌آوری اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای توسعه پایدار در كشور در حال توسعه‌ای مانند ایران اهمیت فراوانی دارد. چرا كه وجود اطلاعات دقیق، اعتماد برانگیز،به موقع و مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، نه تنها لازم بلكه حیاتی است. علاوه بر این اطلاعات مالی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی كه بوسیله نظام‌های حسابداری گزارش می‌شود، می‌تواند از انحراف مسیر پیش‌بینی شده ، اتلاف منابع اقتصادی و اخلال در برنامه‌های توسعه اقتصادی جلوگیری كند.
فارغ‌التحصیلان توانمند این رشته مشکلی در زمینه کار ندارند ؛ چون هر فرد سرمایه‌گذار و هر مؤسسه اعتباری برای سرمایه‌گذاری یا اعتبار دادن به حسابدار نیاز دارد.

دانلود سرفص دروس

 دانلود ترم بندی

سر فصل
کارشناسی نا پیوسته حسابداری(مرتبط)
کارشناسی نا پیوسته حسابداری(نامرتبط)
 

 آخرین بروز رسانی : پنجشنبه ، 6 دی 1397