تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد     پنجشنبه ، 2 شهریور 1402   ساعت 8:14 PM
     انتقال به محل جدید     شنبه ، 31 تیر 1402   ساعت 10:46 AM
     هفته امامت و ولایت گرامی باد     پنجشنبه ، 5 مرداد 1402   ساعت 9:13 AM
     تغییر وقت اداری دانشگاه     پنجشنبه ، 8 تیر 1402   ساعت 4:56 PM
     برگزاری حسابداری عملی، ویژه بازار کار     شنبه ، 6 خرداد 1402   ساعت 10:12 PM
     تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 1402-1401     شنبه ، 13 اسفند 1401   ساعت 9:49 AM
     اطلاعیه تعطیلی دانشگاه، فردا شنبه ۲۴ دی ماه     شنبه ، 13 اسفند 1401   ساعت 10:30 PM
آرشیو اخبار       

کلیه کلاسها تشکیل خواهد شد

       تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

    پنجشنبه ، 2 شهریور 1402   ساعت 8:14 PM


       انتقال به محل جدید

    شنبه ، 31 تیر 1402   ساعت 10:46 AM


آرشیو اخبار       
       انتقال به محل جدید

    شنبه ، 31 تیر 1402   ساعت 10:46 AM


       پیام تبریک به انتصاب دکتر عیوضلو

    چهارشنبه ، 5 آبان 1400   ساعت 5:14 PM


آرشیو اخبار       
       تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

    پنجشنبه ، 2 شهریور 1402   ساعت 8:14 PM


       انتقال به محل جدید

    شنبه ، 31 تیر 1402   ساعت 10:46 AM


آرشیو اخبار       
     تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد     پنجشنبه ، 2 شهریور 1402   ساعت 8:14 PM
     انتقال به محل جدید     شنبه ، 31 تیر 1402   ساعت 10:46 AM
     هفته امامت و ولایت گرامی باد     پنجشنبه ، 5 مرداد 1402   ساعت 9:13 AM
     تغییر وقت اداری دانشگاه     پنجشنبه ، 8 تیر 1402   ساعت 4:56 PM
     برگزاری حسابداری عملی، ویژه بازار کار     شنبه ، 6 خرداد 1402   ساعت 10:12 PM
     تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی 1402-1401     شنبه ، 13 اسفند 1401   ساعت 9:49 AM
     روز دانشجو گرامی باد     دوشنبه ، 5 دی 1401   ساعت 12:35 PM
آرشیو اخبار       نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه شما میباشد توصیه میگردد رمز عبور خود را تغییر دهید